BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ
Envanter Takibi

Müşterinin varolan IT altyapısının envanterinin çıkarılır, bunlar etiketlendirilir, belirlenmiş envanter takip programına girilir, garanti takipleri yapılır.

Yedekleme Stratejileri ve Takibi

Müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda yedekleme politikalarının belirlenir, bunlar uygulanır ve kontrolü yapılır. Kurtarma planları oluşturulup yazılı hale getirilir. Belirlenen periyotlarda verilerin kurtarılmasına yönelik tatbikat yapılır. Müşterinin veri güvenliğinden emin olması temin edilir. Yedekleme politikası oluşturduktan sonra yedekleme işlemi müşterinin sorumluluğundadır. Tarafımızdan ayda bir genel yedek kontrol yapılır ve üç ayda bir ise kurtarma planı test edilir.

Uygulama Desteği

Müşterinin ofis ortamında kullandığı uygulamaların desteği verilir ve müşterinin sistemini en efektif şekilde kullanması temin edilir. Bu uygulamalar için Servus bünyesinde yetişmiş eleman yoksa bu açık, eğitimle veya 3. firmalardan destek alınarak giderilir.

Bu proje çerçevesinde Microsoft Office desteği verilir

Bakım/Onarım

Müşterinin mevcut cihazlarına periyodik olarak koruyucu bakım yapılır, kullanım sırasında oluşan arızaların tespit ve giderilmesi. Bu bakımlar sırasında sistemlerin temizliği, kontrolü ve gerekli yükseltmeler yapılır. Her periyodik bakım sonunda müşteriye rapor verilir.

Altyapı kontrol ve yönetimi

Müşterinin mevcut altyapısı kontrol edilir, süreç içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde altyapı düzenlenir.

Ağ Yönetimi

Müşterinin mevcut ağ yapısı müşterinin ihtiyaçlarına uygun şekilde yönetilir, ağ trafiği izlenir ve rapor edilir, gelişen ağ ihtiyaçları tespit edilip müşteriye bildirilir.

Danışmanlık

Müşterinin her türlü IT ihtiyacı belirlenir, seçilir, öncelikler belirlenir ve kurulumları için Servus tarafından danışmanlık yapılır, müşteri yeni teknolojilerden haberdar edilir. Müşterinin mevcut sistemini daha verimli nasıl kullanabileceği belirlenir.

Eğitim Danışmanlığı

Müşterinin eğitim ihtiyaçları belirlenmesinir ve uygulanmasında danışmanlık yapılır. Gerektiğinde 3. firmalarla Servus'nin bağlantı kurulup müşteri için en ideal çözüm oluşturulur.

Kurulum

Müşterinin yeni cihazları kurulur, sisteme entegrasyonu temin edilir.

Raporlama

Servus tarafından yapılan tüm işler haftalık, aylık ve yıllık periyotlarla müşteriye bildirilir, bu raporlar belirli periyotlarda müşteriyle beraber değerlendirilir.
  Copyright © 2007 Servus Destek ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Hakkımızda • Çözümlerimiz • Hizmetlerimiz • İletişim
İş Ortaklarımız • Başarı Öyküleri • Haberler • İnsan Kaynakları
Donanım Çözümleri
Yazılım Çözümleri
Network Çözümleri  
Danışmanlık Hizmetleri
Teknik Destek Hizmetleri
Veri Depolama Çözümleri
Yedekleme Çözümleri
Kümeleme Cluster Çözümleri
Sanallaştırma Çözümleri
Terminal Server Thinclient Çözümleri
Güvenlik Çözümleri
Şarj Cihazları
Bluetooth Kulaklık
Microsoft Çözümleri
Linux Çözümleri
Arşiv Yönetim Çözümleri
Microsoft Lisanslama Çözümleri
Novell Sentinel 6
Novell Otomatik Sanallaştırma
Bilişim Teknolojileri
İnternet Danışmanlığı
Microsoft Teknolojileri Danışmanlığı
BT Güvenlik Danışmanlığı
Microsoft Lisanslama Danışmanlığı
Bakım Sözleşmeleri
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Çağrı Bazlı Hizmetler
Destek Paketleri
Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)
Garanti Koşulları
Network Hizmetleri
Güvenlik Hizmetleri
Enterprice Ürün Kurulumları ve Yönetimi